Vår framtid

Veckans livesända sångstund hade denna gång ”Vår framtid” som tema.
Vi sjöng och läste bibelord om detta och det är verkligen en trygghet att
få ha Bibelns framtidshopp.

Dessa bibelord läste vi:

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jer 29:12-13 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jer 31:17 Det finns hopp för din framtid, säger Herren.
Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

Ords 23:17-18 Låt inte ditt hjärta avundas syndare, utan sträva alltid efter Herrens fruktan.
Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp skall ej bli om intet.

Jes 33:5-6 Upphöjd är Herren, ty han bor i höjden.
Han uppfyller Sion med rätt och rättfärdighet.
Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap.
Herrens fruktan skall vara Sions skatt.

Jes 40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Rom 5:5-6 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten
i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.

Rom 5:7-8 Knappast vill någon dö för en hederlig människa kanske vågar någon
gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att
Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

1 Petr 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

1 Petr 1:4-5 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är
förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade
till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.

Matt 12:18-19 ”Se min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ
har sin glädje. Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall förkunna
rätten för folken. Han skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra
på gatorna.”

Matt 12:20-21 ”Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte
släcka, förrän han har fört rätten till seger.Och till hans namnskall folken sätta sitt hopp.”

Ps 71:14-15 Men jag skall alltid hoppas och prisa dig, om och om igen. Min mun
skall förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo.

Hebr 6:18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga,
få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.

Hebr 6:19-20 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför
förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst
för evigt, en sådan som Melkisedek.

Hebr 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss
löftet är trofast.

—————————————–

Vi hade även bön och bibelstudium efter vår livesändning och det handlade
också om att fokusera på Jesus och det rike som inte kan bäva.
Du kan ta del av det här Hebreerbrevet kap.12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *