Glädje och sång

Denna vecka samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga och läsa Bibeln.
Vår livesändning hade som tema: ”Glädje och sång” och vi sjöng många
sånger och läste bibelord om just glädjen.

Psaltaren 105:43 Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel.

Jesaja 51:3 Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner.
Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård.
Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Jesaja 51:11
Så skall Herrens friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skall komma över dem,
men sorg och suckan skall fly bort

Psaltaren 30:12 Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje.

Psaltaren 68:4 Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.

Psaltaren 95:1 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa.

Psaltaren 98:4 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist ut i glädjerop och lovsjung!

Psaltaren 68:12 Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer
med glädjebudet

Jesaja 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”

Psaltaren 16:11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje,
av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Psaltaren 19:9 Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat.
Hans bud är klart, det upplyser ögonen.

Lukasevangeliet 19:6 Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.

Lukasevangeliet 15:10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar
över en enda syndare som omvänder sig.”


Efter sångstunden hade vi det första bibelstudiet med tema Tro och gärningar.
Det baserar sig på Galaterbrevet och Jakobs brev i Nya Testamentet.
Första delen hade rubriken ”Friheten i Kristus”. Läs det här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *