Släpp mitt folk

Vår sångsamling och livesändning denna vecka hade som tema: ”Släpp mitt folk –
det finns frihet!” Vi samlades i Strömsunds kapell och hade också bibelstudium
om kap.13 i Hebreerbrevet och bön efter livesändningen.

Dessa bibelord läste vi under livesändningen:

2 Mos 3:7
Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de
ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.

2 Mos 3:10-12
Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.”
Men Mose sade till Gud: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra
Israels barn ut ur Egypten?” Han svarade: ”Jag är med dig. Och detta skall för dig vara
tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni
hålla gudstjänst på detta berg.”

2 Mos 5:1
Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: ”Så säger Herren, Israels Gud: Släpp mitt folk,
så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!”

Jesaja 61:1
Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap
för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut
frihet för de fångna och befrielse för de bundna,

Joh 8:34-36
Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.
Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid.
Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Joh 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen
mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Jes 35:10
Herrens friköpta skall vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna
deras huvuden. Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort.

Gal 5:1
Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in
under slavoket.

Apg 13:38-39
Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas
för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte
kunde frias från genom Mose lag.

Kol 1:13-14
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Ef1:7-8
I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder
på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Rom 3:23-24
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att
ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Rom 8:14-16
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande,
så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken
vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *