Herden

Vilken förmån att få tillhöra den rätte herden. Han som lovat att själv söka upp sina fåroch ta sig an dem. Han, Jesus Kristus, vet hur det kan vara för oss när vi är ”kringspridda” eller vanvårdats av andra ”herdar”. Han har lovat att hjälpa oss! Han bryter […]

Vem är han

Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes Döparen,Elia, Jeremia eller någon av de andra profeterna. Då frågade Jesus: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt.16:13-18 Detta svar var uppenbarat av Fadern i […]

Kom fram – gå fram

De första människorna levde i trygg gemenskap med Gud men en eftermiddag när de som vanligt fick besök av sin Skapare valde de att gömma sig för honom. Varför?Något hade kommit emellan dem…. 1 Mos.3:8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans […]

Glädjande budskap

Är det möjligt eller ens passande att tala om ett glädjande budskap i dagens läge?Vem vågar tro att det finns något sådant och är det för alla?Ja, om man vill se att det finns något mer än allt som vi vanligtvis strävar efter i vårt liv så finns […]

Väldoft eller dödslukt

Vad kännetecknar en attraktiv tro? Enligt Bibeln är det väldoft.I många sammanhang berättas i Bibeln om den doft som sprider sig och skapar längtanmen också frågor.Det finns tyvärr ibland en unken doft, ja till och med en doft av död och förgängelsei den kristna gemenskapen. Då vill och […]

Att se den Osynlige

Ett litet, för ögat osynligt, virus har de senaste månaderna lamslagit nästan en hel värld. Det har orsakat lidande och död för oräkneliga och de ekonomiska konsekvenserna har vi inte kunnat ana ännu. Det kommer i sin tur att leda till ytterligare lidanden för många. Många känner oro […]

En säker grund för din framtid

Jes.33:6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan skall vara Sions skatt. – Vilken möjlighet att säkra sin framtid och även få leva ett rikt liv redan här! Hebr.11:8-10 I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett landsom han […]

En Annandag

Annandagen handlar om hur Jesus mötte sina lärjungar och gav dem ett uppdrag..Jesus sa: ”Min frid ger jag er, som Fadern har sänt mig, sänder jag er” Joh.20:21 Vi får också möta Jesus varje dag och ta emot hans frid och hans uppdrag till oss att berätta om […]

Påskdagen

Vilken glädje, seger och triumf när Jesus uppstod som han sagt! Kvinnorna vid graven, lärjungarna och alla troende sedan dess gläder sig och jublar över detta. Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja,han var död, men se, han lever, halleluja.Dödens portar öppnar han, halleluja,nyckeln ligger i hans hand. […]

Påsklördag

Påsklördag idag och vi minns att Jesu kropp låg i graven.Jesus själv gick ned i dödsriket och förkunnade sin seger samt tog nycklarna till döden ur dens hand som sedan syndafallet haft dem. 1 Petr.3:18-19, Hebr.2:14.15, Upp.1:17-18