Bara Jesus

Många gånger tänker vi att som kristna måste vi göra så mycket själva.
Det gör oss besvikna då vi gång på gång erfar att vi misslyckas.
Bibeln är tydlig i sin uppmaning till oss: Tro på Jesus och hans fullbordade verk!

Lärjungarna frågade Jesus: ”Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?”
Jesus svarade: ”Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt.”
Joh.6:28-29

Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska
varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och
Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.” 1 Joh.3:23-24

Inget utöver Jesu fullbordade verk på Golgata kors har någon betydelse för vår frälsning.

När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet
och överlämnade sin ande. Joh.19:30

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av
gärningar för att ingen ska berömma sig.
Ef.2:8-9

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den
glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen,
och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap
från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.
Hebr.12:2-3

Allt handlar om Jesus! Bara Jesus!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *