Levande vatten

Vi behöver alla vatten för att överleva. Naturen behöver det också. Det är livsviktigt
för alla och allt. På samma sätt behöver vi levande vatten som kommer från Livets källa.
Denna veckas sångstund är en tidigare inspelning.

Vi läste dessa bibelord mellan sångerna:

Ps 36:8-10
Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt
under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus,
av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

Jes 58:11
Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.

Ps 46:5-6
En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad,
åt den Högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte,
Gud hjälper den när morgonen gryr.

Ps 147:18
Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa
och vattnen strömmar.

Jes 43:18-19
Tänk inte på det som har hänt,bry er inte om det som förr har varit.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.

Jes 48:17-18
Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige:
Jag är Herren, din Gud,som lär dig vad nyttigt är,
som leder dig på den väg du skall vandra.
O, att du hade lyssnat på mina bud!
Då skulle frid flyta till dig som en ström
och din rätt som havets vågor.

Jes 45:8
Låt det drypa från ovan, ni himlar, må rättfärdighet strömma ner från skyarna.
Må jorden öppna sig och ge frälsning som frukt,
ja, må den låta rättfärdighet växa upp. Jag, Herren, skapar detta.

2 Petr.3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar.
Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon
skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hebr.7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem
som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Joh 4:14
Men den som dricker av det vatten jag ger honom
skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa,
som flödar fram och ger evigt liv.”

Upp 21:6
Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden.
Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan
med livets vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *