Den evige Kungen

Tänk vilken tröst att veta att Herren är Kung! Han råder över varje omständighet.När problemen översköljer oss och svårigheter hotar så vi inte ser någon utväg, då är Han där. Hans Ord består och förmår! Herren är kung! Han är klädd i höghet, Herren är klädd och rustad med kraft.Världen […]

Guds Ord består

Bibelns samstämmiga vittnesbörd är att Ordet består och förmår!Ordet ger liv och uppehåller oss i varje situation. Människors tyckanden och teorier håller inte i längden. Profeten Jeremia blev kallad av Gud att bära fram Guds budskap till det judiska folket.Jeremia tvekade först, han var för ung tyckte han […]

Israelseminarie

Israel är navet i historiens hjul och Bibeln pekar ut händelser i vår tid. Många har dålig kunskap om Israel och dess historia och vad Bibeln säger i detta brännande ämne. Ta del av den intressanta undervisning om Israel som Göran Duveskog presenterar här i 6 korta filmklipp!

Nytt liv

Vem vill inte uppleva förnyelse och nytt liv när det är torrt och livlöst i ens eget liv och omkring oss.Profeten Hesekiel fick en märklig upplevelse, som vi kan läsa om i Hes.37:1-14. Något säger ossatt situationen som Hesekiel upplevde är likadan i vår tid. Hesekiel fördes av […]

En hjälte i ditt hjärta

Tänk vilken förmån att äga en tro på Jesus Kristus, att finna ro i hans försoning på Golgata.Så många gånger glömmer vi att Jesus fullbordade försoningsverket på korset och att vi inte behöver eller kan lägga något till detta. Sef.3:14-17 Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! […]

Himlens kastruller

Från andaktsboken Hemligheternas bok, av Jonathan Cahn hämtar vi följande:I Sak.14:20-21 berättas om hur varje gryta i Jerusalem och Juda skulle vara helgad åt Herren Sebaot. Vilket radikalt budskap! De heliga kärlen kunde man bara hitta inne i templet.Utanför templet fanns det vardagliga och oheliga, men i Guds […]

Livets bröd

Jesus sa: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt.4:4 Också i våra dagar är det en jakt på det som kan mätta, inte bara kroppen utan själens hunger.Materiella tillgångar, framgång, status mm kan aldrig ge den tillfredställelse som Livets […]

Han bär oss

Nu har hösten kommit känns det som och björkar och rönnar börjar skifta färg. Luften är klar och bitvis lite kylig.En trötthetskänsla kan komma in också men då får vi lita på orden i vår kära Bibel: Ps 68:20 ”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, […]

Guds vägar

Ofta känns det som om vägen vi går är både svår och nästan oframkomlig. Vi kan ibland känna oss osäkra på om det är rätt väg vi går.Då är det bra att kunna påminna sig själv och varandra om vad Bibeln lovar. Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era […]

Andens härlighet och frihet

Vilken underbar verklighet vi får leva i, enligt Bibelns löfte. Det som förr var fördömelsehar genom Jesus Kristus blivit Guds barns härliga frihet. Rom.8:21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Bibeln berättar om att när Mose gick […]