Ge inte upp

Ge inte upp. Vägen kan vara lång, men Han är med dig, vägleder och ger dig kraft
att uppfylla hans syfte med ditt liv.

Vad säger Bibeln?
Och låt oss inte tröttna på att göra gott, för i sinom tid kommer vi att skörda,
om vi inte ger upp.
” Galaterbrevet 6:9

Livet är fullt av upp- och nedgångar, utmaningar och segrar. Det finns tillfällen då vi
kan känna oss trötta, avskräckta och frestade att ge upp. Men vi får hålla fast vid löftet
i Galaterbrevet 6:9, att vi i sinom tid kommer att skörda om vi inte ger upp. Kom ihåg att
Gud är trofast, och han kommer att förnya vår styrka och ge den förnyelse vi behöver.

Se på Elias liv, en mäktig profet som upplevde stunder av trötthet och missmod.
I 1 Kungaboken 19, efter en stor andlig seger på berget Karmel, var Elia på flykt undan
drottning Isebels hot.
Utmattad och nedslagen sökte han skydd i en grotta. I det mörka ögonblicket mötte
Gud honom och gav den uppmuntran han desperat behövde.

Från Elias berättelse kan vi dra två nyckelpunkter om hur vi kan bli andligt förnyade
mitt i utmaningarna:

1.Söka ensamhet och vila: Precis när Elia drog sig tillbaka till grottan är det avgörande
för oss att hitta stunder av ensamhet och vila i Guds närvaro. Avsätta tid för bön och reflektion.
Hitta en lugn plats där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren och söka hans vägledning,
styrka och tröst. I dessa nära stunder med Honom, får vi låt hans frid skölja över oss och förnya
vår ande.

Psaltaren 62:2 säger: ”Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.”

2.Hämta styrka från Guds ord: När vi står inför utmaningar är det viktigt att förankra oss
i sanningen i Guds ord. Precis som Elia fick ett ord av uppmuntran och vägledning från Gud,
kan vi också hitta vägledning, tröst och styrka genom Skriften. Öppna din bibel och låt det
levande Ordet blåsa liv i vår trötta själ.
Memorera verser som talar till vår situation, tänka på deras innebörd och låta Guds löften
förnya vår ande.

Vi får vara modiga och uppfriskas i Herren. Vägen kan vara lång, men Han är med oss,
vägleder och ger oss kraft att uppfylla hans syfte med vårt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *