En ny start

I väntan på en ny början hittar vi inte bara löftet om förvandling i Bibeln utan en
barmhärtig Gud som ger dig en ny start varje dag. Vad säger Bibeln?
Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött
,” Hes.11:19

Vi nås av en gudomlig inbjudan att de områden i vårt hjärta som har blivit härdade
kan istället omfamnas av den förnyelse av ande som Gud ger av nåd.. När årskalendern
vänder är begreppet ”en ny start” inte bara en symbolisk gest utan en andlig verklighet.
Det är en möjlighet att tillåta Gud att skapa ett hjärta inom dig som är lyhört, mjukt och
anpassat till Hans ledning.

Mitt i beslut och strävanden för det nya året, låt den barmhärtighet som finns i Guds
löfte vara grunden för din förväntan. Gud är inte begränsad till tidens gränser; Hans
barmhärtighet begränsas inte av dagars gång eller årens växling. Istället är hans
barmhärtighet ny varje morgon, en källa av nåd som följer oss in i varje ny gryning.

Tänk på friheten som finns i daglig barmhärtighet och nåd. Det är ett erkännande
av att, trots våra brister och misslyckanden, är Guds medlidande outtömligt. När året
utvecklas, får vi närma oss varje dag med förvissning om att Guds barmhärtighet är
en följeslagare, redo att vägleda, återställa och lyfta. Det är en ständigt närvarande
källa till hopp som överstiger livets utmaningar.

Låt Hesekiel 11:19 vara ett vägledande ljus. Omfamna löftet om ett förvandlat hjärta,
en förnyad ande och försäkran om att Guds nåd inte är reserverad för en avlägsen
framtid utan är tillgänglig för dig varje dag. Det är en resa präglad av nåd, ett dagligt
mottagande av Guds förlösande kärlek som för oss mot livets fullhet som finns i Honom.

Bön:
Herre, när jag står på tröskeln till ett nytt år, tackar jag Dig för löftet om en ny början
och den dagliga barmhärtigheten som åtföljer mig. Förvandla mitt hjärta, förnya min
ande och led mig på den ständiga resan av överlämnande till Din förlösande kärlek.
I Jesu namn ber jag. Amen.

Källa: God TV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *