Knytkalas

Vi hade en fin kväll i Betel i går kväll. Ganska många av de som brukar vara med
kunde komma och dela gemenskapen. Vi hade bestämt att vi skulle ha ett knyt-
kalas, dvs. alla tog med något till vår fikastund. Det blev mycket lyckat! Nästan
en kombination av julbord och kaffebord.

Efter fikastunden sjöng vi många av våra fina och härliga sånger ur pärmarna och
även från den unisona sångboken Segertoner. Vilken skatt det är! Texterna är
predikningar som går direkt till hjärtat.
Vi delade också många härliga bibelord (se nedan) och bad med och för varandra
och för alla våra övriga vänner i Segertonen. När vi nu står inför ett nytt år bad vi
också om att vi ska få vara ledda i vårt arbete att sprida evangeliet vidare till fler.

Dessa bibelord delade vi med varandra:

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet. 
Klagovisorna 3:22-23

Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer,
och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.
Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade:
Se, jag gör allting nytt.
Uppenbarelseboken 21: 4

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.
Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
Jesaja 41:10

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem.
Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig.”
5 Mos.31:6

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig.
Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.”
5 Mos.31:8

Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt
eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går.”
Josua 1:9

Ja, Herren, Herren kommer med makt, hans arm visar sin makt.
Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.
Jes.40:10

Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar,
han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.
Jes.40:11

Frukta inte, ty jag är med dig,
se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Jersaja 41:10

Ty jag är Herren, din Gud, som fattar din högra hand
och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
Jes.41:13

Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig,
eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig.
Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd,
lågan skall inte bränna dig.
Jes.43:2

Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare.
Jag har förkunnat det och berett frälsning,
jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud.
Jes.43:11-12

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.
Jes.43:18-19

Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar
och strömmar över det torra.
Jag skall utgjuta min Ande över dina barn,
min välsignelse över dina avkomlingar,
Jes.44:3

Frukta inte och var inte förskräckta.
Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta
och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen.
Finns det någon Gud förutom mig?
Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen.
Jes.44:8

Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,
så skall min nåd inte vika från dig
och mitt fridsförbund inte vackla,
säger Herren, din förbarmare.
Jes.54:10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *