Sånger i Adventstid

Detta sångprogram är ett inspelat program från kapellet i Strömsund.Sjung med oss i dessa välkända sånger! Vi läste dessa bibelord:Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes.9:2 Ty ett barn blir oss fött, en […]