Vår framtid

Kylan slog till denna vecka så vi kunde inte ha vår planerade livesändning.
Istället sänder vi en tidigare inspelning som hade temat ”Vår framtid”.
Det passar ju bra när vi står inför ett nytt okänt år.

Här kan du ta del av vårt sångprogram:
https://youtu.be/OnbRtYgs1YQ?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=4

Dessa bibelord läste vi:

Jer 29:11
Jag vet vilka tankar jag har
för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar
och inte ofärdens
för att ge er en framtid
och ett hopp.

Jer 29:12-13
Ni skall kalla på mig
och komma och be till mig,
och jag skall höra er.
Ni skall söka mig,
och ni skall också finna mig
om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jer 31:17
Det finns hopp för din framtid,
säger Herren.
Dina barn skall vända tillbaka
till sitt land.

Ords 23:17-18
Låt inte ditt hjärta avundas syndare,
utan sträva alltid efter Herrens fruktan.
Förvisso har du då en framtid,
och ditt hopp skall ej bli om intet.

Jes 33:5-6
Upphöjd är Herren,
ty han bor i höjden.
Han uppfyller Sion
med rätt och rättfärdighet.
Han skall vara din
framtids säkra grund,
rik på frälsning,
vishet och kunskap.
Herrens fruktan
skall vara Sions skatt.

Jes 40:31
Men de som hoppas på Herren
får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.

Rom 5:5-6
Och det hoppet bedrar oss inte,
ty Guds kärlek är utgjuten
i våra hjärtan genom den helige Ande,
som han har gett oss.
Medan vi ännu var svaga
dog Kristus i ogudaktigas ställe,
när tiden var inne.

Rom 5:7-8
Knappast vill någon dö för en hederlig människa
kanske vågar någon gå i döden för den som är god.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.

1 Petr 1:3
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

1 Petr 1:4-5
till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna
och som är förvarat åt er i himlen.
Med Guds makt blir ni genom tron bevarade
till den frälsning som finns beredd
och skall uppenbaras i den sista tiden.

Matt 12:18-19
”Se min tjänare, som jag har utvalt,
min älskade, i vilken min själ har sin glädje.
Jag skall låta min Ande komma över honom,
och han skall förkunna rätten för folken. ”
”Han skall inte tvista eller skrika.
Hans röst skall ingen höra på gatorna.”

Matt 12:20-21
”Ett brutet strå skall han inte krossa,
och en rykande veke skall han inte släcka,
förrän han har fört rätten till seger.”
”Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.”

Ps 71:14-15
Men jag skall alltid hoppas
och prisa dig, om och om igen.
Min mun skall förkunna
din rättfärdighet,
din frälsning dagen lång,
fastän jag inte har ord till fullo.

Hebr 6:18
Så skulle vi genom
två orubbliga uttalanden,
i vilka Gud omöjligt kan ljuga,
få en kraftig uppmuntran,
vi som har sökt vår tillflykt i
att hålla fast vid det hopp vi äger.

Hebr 6:19-20
I detta hopp har vi ett tryggt
och säkert själens ankare
som når innanför förlåten,
dit Jesus för vår skull gick in
och öppnade vägen för oss,
när han blev överstepräst för evigt,
en sådan som Melkisedek.

Hebr 10:23
Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse,
ty den som har gett oss löftet är trofast.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *