Sången och glädjen

Denna veckas sångsamling hade temat: ”Sången och glädjen” och var en tidigare inspelning i Betel, Slussfors. Det finns alltid anledning till sång och glädje när man tillhör Jesus. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han […]