Guds närvaro

Guds närvaro är bättre än livet, för i honom finns livet självt. Jesus kom
och förde oss in i Guds närvaro igen, genom sin offerdöd på korset.

Synden skiljde oss från Gud men Jesus tog vårt straff och hans blod
renar oss från all synd.
Rom.3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 
Ef 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta,
kommit nära genom Kristi blod.


Nu är vägen öppen till Fadern och vi får kallas Guds barn, vilket vi också är.
1 Joh.3:1  Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn,
och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.

Moses hade sett vikten av Guds närvaro på sin tid. Han visste att det var det enda sättet
som kunde skilja dem från andra stammar och folk.

2 Mos.33:15-16 Mose svarade: ”Om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss
dra upp härifrån. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd
för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk,
utmärks framför alla andra folk på jorden?”

Guds närvaro är himlen på jorden. Vi upplever glädje, frid och kärlek i honom.

Joh.13:35 Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.”

På samma sätt, låt det vara så att hans närvaro kommer att vara det som kännetecknar
oss som Guds barn. När vi bär hans hjärta kommer det att dra många tillbaka till honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *