Frid genom Jesus

Veckans live-sändning hade som tema: ”Frid genom Jesus” och vi ville med sånger
och bibelord lyfta fram försoningens resultat – Frid med Gud.
Synden och dess konsekvenser som orsakat människan ofrid och separation från Gud
tog Jesus på sig när han dog på Golgata. Vi blev försonade och fick frid med Gud.

Vi läste dessa bibelord:
Jesaja 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesaja 9:7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans
kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid.
Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa
.

Jesaja 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår
Herre Jesus Kristus.

Ef 2:13-14 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta,
kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett
och rev ner skiljemuren.

Fil 4:6-7 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Kol 3:15 Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp,
och var tacksamma.

Joh16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

2 Kor 13:11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred.
Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.


Jes. 48:17-18 Så säger Herren, din återlösare, Israels Helige: Jag är Herren, din Gud,
som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.
O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström
och din rätt som havets vågor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *