Försoning och frälsning

Vad har vi fått genom Jesus? Det kommer att vara temat för våra sångstunder
denna vår. I veckans livesändning har vi tagit upp det allra viktigaste nämligen
försoningen och frälsningen genom Jesus.

Vi sjöng många kända sånger och läste följande bibelord:

1 Joh.4:9-10 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son
till världen för att viskulle leva genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har
älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 Joh.4:14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn
som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

1 Joh.2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

2 Kor.5:18-19 Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus
och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss
försoningens ord.

Rom.5:10-11 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död,
hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det,
vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

1 Kor.1:18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta
är det en Guds kraft.

Luk.19:9-10 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han
är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.”

1 Tim.1:15 Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen
för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste!

1 Tim.2:3-4 Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta
och komma till insikt om sanningen

v.5-6 Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav
sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *