Svag men ändå stark

Känner du dig någonsin otillräcklig? Som att du saknar något för att fungera fullt ut?
För de flesta känns det nog så ibland. Man känner sig frustrerad och hopplös.

Men det som är viktigt är att komma ihåg är att Gud är med oss. Han visar oss sanningen
och Han säger, ”Det är okej att känna som du känner. Att känna sig svag och ofullständig.
För sanningen är att jag gjorde dig sådan så att du skulle behöva Mig. Och du kommer
aldrig att känna dig hel om du inte förblir i Mig. För ni kan inte göra något annat än
genom att förbli i mig.


”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han
rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:5

Paulus deklarerar att han skulle berömma sig av sin svaghet så att Kristi kraft kunde
vila över honom.

”men Herren svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.”
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.”

2 Kor.12:9

”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte
komma från oss.”
2 Kor.4:7

Och idag, låt detta också vara vår ståndpunkt. Vi gläds över vår otillräcklighet eftersom
Guds kraft är fullkomlig i den. I vår svaghet är han vår styrka. Han har skapat oss och
känner oss helt. Han ger oss sin kraft och vi får ge honom vår lovsång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *