Liksom och Likväl

Det är så tryggt att vi får lita på Guds Ord i livets alla skiften. För oss alla ändras förutsättningarna
i och omkring oss och det gör att vi känner oro och osäkerhet om vad som ska ske härnäst.

Bibelns löfte är att Gud är trofast hur än allting skiftar i livet. Vi kan lita på Honom
och därför kan vi även glädja oss mitt i svårigheterna.

”Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. 
Nej, så mycket som himlenär högre än jorden,så mycket är mina vägar högre än
era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från
himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut
från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill,

och utfört det vartill jag har sänt ut det. Med glädje skall ni dra ut,
i frid skall ni föras fram.

Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd
skall klappa i händerna.

Där nu törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp.
Detta skall bli Herren till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.” Jes.55:8-13

När vi inte ser resultat av våra böner och allt verkar bli sämre i vår omgivning
får vi ta till oss av dessa ord:

Fikonträdet blomstrar inte mer,och vinstocken ger ingen skörd.Olivträdets frukt slår fel,
och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.
Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens
och låter mig gå fram över mina höjder.Hab.3:17-19 (1917 års översättning)

Inget av vad Gud har lovat oss kommer att gå fel eller utebli.
Vi får lämna våra liv, vår tid och våra kära i Guds omsorg.

Vi lägger våra liv i Dina trygga händer
Din trofasthet kan vi lita på
Du leder våra steg, Din omsorg är beständig.
Din kärlek kommer alltid bestå

Även om vi inte ser vägen
kan vi tro och hoppas på Dig

Allt som Du har sagt,
allt som Du lovat
kommer att ske,
förr eller senare.

Allt som är bestämt,
det som står skrivet
kommer att ske,
förr eller senare (Allt som du har sagt)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *