Välsignad och välsignelse

Vi samlades till sång, Bibel och bön ikväll och dessutom firade vi Herrens måltid tillsammans.
Vilken glädje att få dela gemenskapen kring Herrens bord och minnas hans död och uppståndelse.

Vi sjöng som vanligt många av de härliga sångerna om Jesus och hans seger och sedan läste vi
var och en något bibelord innan vi bad tillsammans.


Kvällens bibelstudium handlade om att vi får välsigna Gud för hans välsignelser i Jesus Kristus.

1 Petr.1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet
har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,


2 Kor.1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens
Fader
och all trösts Gud,

 
Ef.1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens andliga välsignelse, 

Gal.3:13-14 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.
Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att

den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna
och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Fler bibelord om hur Gud välsignar och vi välsignar Gud:

1 Mos 5:2 Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet
människa den dag de skapades.

1 Mos.14:19-20 och han (Melkisedek) välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare
Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste,
som har givit dina fiender i din hand!”

1 Mos.26:4 Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen,
och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma
skall alla jordens hednafolk bli välsignade

2 Sam.22:47 Herren lever! Välsignad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa.

1 Kung.8:56 Välsignad vare Herren, som har givit sitt folk Israel ro, alldeles som han har sagt!
Ingenting har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose.

Ps.16:7 Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.

Ps.28:6 Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd.

Ps 28:9 Fräls ditt folk och välsigna din arvedel, var deras herde och bär dem för evigt!

Ps 113:2 Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid!

Mark 10:16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Mark 11:9 Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Luk 24:50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Luk 24:51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Vad betyder ordet välsigna? Några exempel:

  1. be om Guds nåd och beskyddnedkalla Guds nåd över
  2. ge nåd och beskyddsignahelga
  3. lovprisahögeligen prisaprisaberömmavara glad över
  4. lyckliggöraförläna lyckaskänka framgångOne thought on “Välsignad och välsignelse

  1. Ni är så duktiga på att sjunga. Ni gör ett bra jobb som är ute och sjunger varje kväll. ? ? ?. Kram på er allihopa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *