Nådens sol

Vi är alla beroende av solens ljus i våra liv. Utan den skulle det inte finnas något liv på jorden.
Ännu viktigare är ändå nådens sol för oss, idag och i evigheten.

Bibeln talar om att nådens sol har gått upp för oss människor,
som levde i mörker och dödsskugga pga synden.

Luk.1:76-79: du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom
och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull.
I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem
som sitter i mörkeroch dödsskuggaoch styra våra fötter in på fridens väg.”

Därför vet vi att frälsningen endast kan tas emot av nåd
och inte genom gärningar.

Ef.2:8-9 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Vi får också hämta styrka och kraft i nåden som finns hos Jesus.
Vi behöver inte söka styrkan hos oss själva,
i vår egen duktighet eller tillgångar. Den finns hos Jesus och hans kors!

2 Tim.2:1 Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.

Vår tillväxt i tron och det kristna livet finns också i nåden och kunskapen om Jesus.
Därför blir lovsången och äran hans, för evigt!

2 Petr.3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.
Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *