Jesu väg till korset

Vår samling på skärtorsdagen hade som tema ”Vägen till korset” för sånger ochbibelord i vår livesändning. Det blev många kända sånger med påskensbudskap samt bibelord om de sista dagarna i påskveckan. Dessa bibelord lästes:Jesaja 53:1-2Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?Som en späd planta sköt […]

Skärtorsdag – Getsemane

Idag är det Skärtorsdag och vi tänker på Jesus och den sista måltidenmed lärjungarna. ”Gör detta till min åminnelse” sa Jesus och delade brödetoch kalken med dem. Sedan gick de tillsammans ut till Getsemane och däröverlät Jesus sig till Faderns vilja helt och fullt.Jesus blev tillfångatagen och förd […]

Minns du påsk-sången

Det blev många fina sånger med påsk-tema som vi sjöng i Aktiviteten, Storumanden här gången. Vi läste också många bibelord som passade till sångerna. https://youtu.be/MLxYjFX31Pw?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=3 Dessa bibelord lästes:Romarbrevet 5:6Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe,när tiden var inne. Romarbrevet 5:7Knappast vill någon dö för en […]

Sång o vittnesbörd

Denna vecka blev det en livesändning då fick vi lyssna till vittnesbörd, duettsång och många kända sånger. Ta del av dem och bli uppmuntrad när du hör om Guds trofasthet i olika livssituationer. Dessa bibelord lästes:Ps 139:5-6Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.En […]

Samling – Hemma hos

Denna vecka hade vi ännu en Hemma hos-samling där vi delade gemenskapenvid fikaborden och även sjöng och läste bibelord.

Idag

När vi samlades i Betel, Slussfors denna vecka sjöng vi och läste bibelordutifrån temat Idag. Varje dag som ges oss är unik och ett tillfälle att bådeta emot och ge ut av Guds kärlek. Dessa bibelord läste vi: Upp 1:8Jag är A och O, säger Herren Gud,han som […]

Samling – Hemma hos

Ännu ett tillfälle att träffas i ett hem fick vi den här veckan. Vi kunde ocksågöra en liten livesändning med bibelord, bön och några sånger. Efter sångstunden hade vi ett bibelsamtal med tema: Jesus är på väg.Vi läste dessa bibelord: Johannes evangelium.1:9-10 Det sanna ljuset, som ger ljus […]

Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel till en gemenskapsdag igår och det blev även enlivesänd sångstund med några sånger och bibelord. Det största utav allt är att få lita på Guds omsorg och Jesu närvaro ivåra liv. Dessa bibelord lästes: Ps 61:2-3Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!Från jordens ände […]

Sång och vittnesbörd

Vi fick lyssna till tre intressanta vittnesbörd och flera kända sånger i vårsändning denna vecka. Ta del av dem och bli uppmuntrad när du hör omGuds trofasthet i olika livssituationer.

Minns du sången

Nu har vi haft ännu en Minns du sången-samling i Aktiviteten, Storuman.Vårt tema denna gång var ”Ny dag – ny nåd”. Vi sjöng många kända andligasånger och delade flera bibelord med varandra. Dessa bibelord lästes:Luk 4:18-19”Herrens Ande är över mig, ty han har smort migtill att predika glädjens […]