Herren hjälper

Herren är alltid vår närvarande hjälp i svåra tider. Han är vår sköld och vårt stöd. Han räddar och lyfter oss. Allt för att vi är hans barn, och han har stor glädje i oss. ”Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,han drog […]

Möjligheternas Gud

Ofta upplever vi att det är många situationer som känns omöjliga att förändra.Så var det också för Bibelns människor. I vår sångsamling denna vecka läste vibibelord och sjöng sånger som visade på hur Gud kan förändra det omöjligaså att det blir en möjlighet, som ärar Gud. Vi läste […]

Hannas lovsång

Har du tänkt på Hanna som berättas om i 1 Samuelsboken kap.1-2?Hon var djupt bedrövad över att hon och hennes man inte fick några barn.Därför bad hon innerligt till Herren och lovade att om hon fick en son skulle hon ge honom till Guds tjänst. Gud hörde hennes […]

Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel, Slussfors till en gemenskapsdag och vänner från både öst och väst kom för att få vara tillsammans. Vi fikade, sjöng, vittnade, hade bröds-brytelse åt gemensam middag och fortsatte sedan med mera sång och delgivning. Vi hade ett bibelstudium om vad Gud gjort och gör […]

Älskad av Gud

Ps.17:8 Bevara mig som din ögonsten, beskydda mig i dina vingars skugga Gud vill låta dig veta att du är hans ögonsten. Det kan vara svårt att tro det, men den Allsmäktige Guden, Himmelens och Jordens Skapare, den Allrahögste, kungarnas Kung och herrarnas Herre, älskar att se på […]

Början och slutet

Allting har både en början och ett slut tänker vi, men evigheten är utan slut.I vår sångsamling denna gång sjöng vi och läste bibelord om detta tema. 1 Mos.1:1-2 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och […]

Lita på Gud

Det finns många anledningar till varför vi bör lita på Gud. Särskilt i denna oroliga ochförvirrade tid finns det anledning att påminna sig om att vi får lita på Herren.Här är några av anledningarna: Han känner dig vid namn.”Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, […]

Ny skapelse

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!”2 Kor. 5:17 Det är en underbar förvandling vi har fått när vi accepterade Jesus som Herre och Frälsare i våra liv. Det gamla har försvunnit – vårt förflutna, […]

Seniorträff

Idag har vi varit i Filadelfia, Storuman och sjungit i deras Seniorträff. Många hadekommit för att dela gemenskapen kring fikaborden och även sjunga med i devälbekanta sångerna. Vi fick också lyssna till ett vittnesbörd av Wenche Smedseng om hennes omvändelsesamt Guds beskydd och hjälp i livets olika svårigheter. […]

Vandra tillsammans

Våra vänner Wenche o Jon Smedseng från Mosjoen, Norge hade sammanställtveckans sångprogram med tema ”Vandra tillsammans” och de ledde också sång-samlingen. Vi sjöng och läste bibelord utifrån detta tema. Matt. 22:36-38 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av […]