Verklig frid

Alla människor längtar och söker efter frid och ro. Ibland tror vi attomständigheter omkring oss är en förutsättning för frid men det ärvårt inre förhållande till Gud som ger frid. Om detta sjöng vi och lästebibelord i denna veckas livesända sångstund. Dessa bibelord lästes:Jesaja 9:6Ty ett barn blir […]

LP-möte

Idag har vi medverkat med sång och musik i LP-mötet i Filadelfia, Sorsele.Det blev många som ville vara med och sjunga och vi fick även lyssna tillstarka vittnesbörd och förkunnelse om vad Gud förmår i människors liv.

Glädjen och sången

Vår livesända sångstund denna vecka hade som tema: Glädjen och sången.Vi sjöng och gladde oss över frälsningen och Guds nåd och hjälp varje dag. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han drog mig upp ur […]

Vara Guds barn

Denna vecka var vår livesändning förlagd till Aktiviteten i Storuman.Vårt tema: Att bli och vara Guds barn. Det blev många kända sångersom de flesta minns och kan sjunga med i. Vi läste följande bibelord mellan sångerna: Matt 19:13-14Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle […]

Liv med mening

Alla människor längtar efter ett meningsfullt liv och en uppgift att fylla.Vi läste många bibelord om olika personer i Bibeln som fick ett verkligtspännande och meningsfullt liv och så sjöng vi sånger om hur Jesus gettoss också detsamma. Vi läste dessa bibelord: Hebreerbrevet 11:7I tron byggde Noa i […]

Känn ingen oro

Tänk om vi kunde oroa oss mindre och istället finna tröst i vetskapen om att vi hålls i en trofast Guds kärleksfulla händer. Vad säger Bibeln:”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar […]

Ljuset i mörkret

Veckans sångstund hade temat: Ljuset i mörkret. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta. Människan behöver inte bara ha ljus omkring sig utan också ljus inom sig. (Programmet är en tidigare inspelning) Dessa bibelord lästes:1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och […]

Faderns kärlek

Hur kan man finna styrkan att fortsätta och få modet att möta varje dag och kunna äga den frid som överträffar allt förstånd? Jo, i vår himmelske Faders osvikliga kärlek. Vad säger Bibeln:”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut […]

Evigt perspektiv

Idag får vi uppmuntra varandra att ha ett evigt perspektiv i prövningens tid och att hålla fast vid vår tro, för det är vårt ankare. Vi får lita på att Gud låter allt samverka till vårt bästa, även när vi inte kan se hela bilden.Vi får låta vårt […]

Gud är vår hjälpare

Har du tänkt på sanningen att Gud är vår ständigt närvarande hjälp i tider av rädsla och osäkerhet. Bibeln försäkrar oss detta.”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte; Jag ska hjälpa dig.’” Jesaja 41:13 Tänk på […]