Tröstens ord

Veckans sångstund är en tidigare inspelning. Den hade ”Tröstens ord” som tema
för både sånger och bibelord. Alla människor behöver tröst och Gud är barmhärtighetens
Fader och all trösts Gud.

Här kan du lyssna till vårt sångprogram! (Tryck på bilden!)

Dessa bibelord läste vi:

Jesaja 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.

Matt.5:4 Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Ps 23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont,
ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

Ps 119: 50,76 Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv.
Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare.

Ps 94:19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

Jes 51:3 Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner.
Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård.
Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Jes 61:1-2 Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att
predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda
dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna
och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren
och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande,

Jes 61:3 för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”, planterade av Herren till hans förhärligande.

Jes 49:13 Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg.
Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

2 Kor 1:3-4 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens
Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem
som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

Joh 14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er
att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *