Fri i Kristus

Har du tänkt på att du inte behöver låta ditt förflutna hålla tillbaka dig längre?Du är redan fri i Kristus! Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytttvingas in under slavoket. Gal.5:1 Om nu Sonen gör er fria, blir […]

Det finns en källa

Vårt behov av vatten är känt för alla människor. Att vi också behöver det levandevattnet, som endast Jesus kan ge, sjöng vi och läste bibelord om i vår sångstund. Dessa bibelord läste vi: Ps.36:8-10Hur dyrbar är inte din nåd, Gud!Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga.De […]

Himlen väntar

Vi sjöng och läste bibelord om himlen i denna veckas livesändning. Gud har ju lagt ner evigheten i människornas hjärtan och därför är vi ämnade för himlen. Jesus kom och banade vägen för var och en som vill tro på honom. Dessa bibelord lästes under sändningen: Upp 4:1Därefter […]

Inget är omöjligt för Gud

Ibland hamnar vi i situationer, frivilligt eller ofrivilligt, där vi inte ser någon utväg. Känslan av desperation griper oss och vi vet inte hur vi ska komma upp på fast mark igen.Då får vi göra som författaren i Klagovisorna i Bibeln: Jag åkallade ditt namn, Herre, längst nere […]

Lyssna till Gud

Gud vill att vi ska stanna upp och lyssna på honom. Om vi känner oss mer upptagna av vårt arbete, annan sysselsättning och relationer men har mindre tid med Gud,så är det nu dags att ta en paus och lyssna på honom. För Gud talar alltid till sitt […]

Sångstund i Strömsund

Denna vecka var vi i Strömsunds kapell och hade sång, Bibel och bön. Vi livesände sångstunden så att fler skulle kunna vara med i gemenskapen.Efter sångstunden hade vi bibelstudium och bön. Bibelstudiet handlade om kap.5 i Hebreerbrevet – Den fullkomlige översteprästenDu kan läsa det här!

Fullbordare

”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.” Fil.1:6 Gud är trofast. Vad han än har påbörjat, så kommer han att avsluta det.På samma sätt kommer Gud att fortsätta processen och vägen Han har […]

Besvikelser

Besvikelser kan komma på olika sätt. Det är omöjligt att undvika att möta besvikelser i våra liv. När vi upplever besvikelser kan våra hjärtan leda oss i två olika riktningar: mot Guds kärlek eller bort från den. Det är viktigt att vi, trots vår smärta eller missmod, väljer […]

Norska sånger

Denna veckas livesändning innehöll många sånger med norska författare.Aage Samuelsen, Arild Edvardsen, Finn-Arne Lauvås, Reidar Bekken, Wiggo Abrahamsen och Elin Skårdal var representerade i sångvalet. Vi läste även många bibelord: Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket […]

Sångarresa – Hoting

Vi har flera gånger under åren gjort sångarresor till olika platser och församlingar.Under pandemin blev det dock inte möjligt. Nu har vi så smått börjat göra en del sådana sångutflykter och denna gång blev det Smyrna i Hoting som var målet.Vi hade två samlingar under söndagen. Kl.12 blev […]