Julhälsning

Vi vill sända en speciell julhälsning från oss i Segertonen till alla våra följareoch medlemmar. Det är nu 2955 medlemmar på vår Facebook-sida och varjevecka när vi har våra livesändningar är det mellan 1000 o 1500 personer som deltar via FB eller YouTube. Vi får också många uppmuntrande […]

Minns du julsången

Denna vecka har vi varit i Aktiviteten i Storuman och haft vår livesändningmed tema: Minns du julsången.Det blev många kända sånger och bibelord som vi fick dela med varandra. Dessa bibelord lästes: Jesaja 9:2Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i […]

Sånger i Adventstid

Detta sångprogram är ett inspelat program från kapellet i Strömsund.Sjung med oss i dessa välkända sånger! Vi läste dessa bibelord:Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes.9:2 Ty ett barn blir oss fött, en […]

Frikänd

Veckans livesändning handlade om dom och frikännande för var och ensom vill ta emot. Guds kärlek och nåd har visat sig i Guds stora försoningsgåvaJesus Kristus. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sändning. Dessa bibelord läste vi: Ps 103:8-10Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede […]

Tröstens ord

Veckans sångstund är en tidigare inspelning. Den hade ”Tröstens ord” som tema för både sånger och bibelord. Alla människor behöver tröst och Gud är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Här kan du lyssna till vårt sångprogram! (Tryck på bilden!) Dessa bibelord läste vi: Jesaja 40:1 Trösta, trösta […]

Himlen väntar

Den här veckan hade vi livesändning från Aktiviteten i Storuman.Vårt tema var: ”Himlen väntar” och vi sjöng många välkända sångersamt läste bibelord utifrån detta tema. Upp 4:1Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen,och den röst jag först hade hört tala till mig, som en […]

Tidstecknen visar

Aldrig tidigare har Bibelns tidstecken inför Jesu tillkommelse varit så tydliga.Vi sjöng och läste bibelord om detta i veckans livesända sångstund.Jesu uppmaningar till vaksamhet och väntan är mer aktuella idag än tidigare. Eftersom Israel är det tydligaste tidstecknet kan det vara intressant att läsa följande text som finns […]

Till himmelen vi går

Denna vecka sjöng vi och läste bibelord om himlen och att vi är på vandring dit.Alla människor har nog en längtan att få komma till himlen, men vet inte säkerthur. Bibeln berättar om att Jesus är den enda vägen till Gud. Den vägen är öppenför var och en […]

Trygg hos Jesus

I en tid av ökande otrygghet och osäkerhet är det en stor förmån att fåvara innesluten i Guds kärlek och hans omsorg. Vi sjöng och läste bibelordom tryggheten i tron på Jesus. Dessa bibelord delade vi med varandra: Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och […]

Res dig och stråla

I tider av mörker och töcken, där vi många gånger har svårt att behålla orienteringen, är det viktigt att lyssna till Guds uppmaning i Bibeln. Jes.60:1-2 Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men […]