Minns du julsången

Denna vecka har vi varit i Aktiviteten i Storuman och haft vår livesändning
med tema: Minns du julsången.
Det blev många kända sånger och bibelord som vi fick dela med varandra.

Dessa bibelord lästes:

Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Jesaja 9:6
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Mika 5:2
Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,
från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.
Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.

Lukasevangeliet 2:1-2
Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud
att hela världen skulle skattskrivas.
Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius
var landshövding över Syrien.

Lukasevangeliet 2:3-5
Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen,
till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus
och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria,
sin trolovade, som var havande.

Lukasevangeliet 2:6-7
När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.
Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom
i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

Lukasevangeliet 2:8-9
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord
om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de blev mycket förskräckta.

Lukasevangeliet 2:10-12
Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje
för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han
är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn
som är lindat och ligger i en krubba.”

Lukasevangeliet 2:13-14
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här
som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor
hans välbehag.”

Lukasevangeliet 2:15
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra:
”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren
har låtit oss få veta.”

Lukasevangeliet 2:16-18
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.
Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.

Lukasevangeliet 2:19-20
Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud
för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit
sagt till dem.

Joh.8:12 Jesus talade åter till dem och sa: ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *