Gud kan

Vår sångsamling denna vecka hade som tema: Gud kan! Vi behöver påminna och
uppmuntra varandra med denna sanning särskilt i den tid som nu är. Vi både sjöng
och läste om denna sanning att Gud kan allt förvandla.

Dessa bibelord läste vi under sångsamlingen:

Ef 3:20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker,
genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

Ef.1:17-19 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens
och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan
skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet
hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att
hans väldiga kraft är verksam.

Ef.1:20-23 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda
och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och
herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i
den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting
gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Heb 7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Judas 1:24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria
och jublande.

Ps 107:8-9 Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors
barn, ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda.

Ps 107:28-29 Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål.
Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade.

Ps 86:2 Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig.

Ps 86:11 Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta
vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn.

1 Thess 5:23-24 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande,
själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.
Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

1 Pet 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd
och skall uppenbaras i den sista tiden

————————–

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *