Varje dag – en gåva

Tänk idag på att Jesus är med dig och för dig, alltid. Han lämnar oss aldrig,
han vakar ständigt över oss.

Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.

När vi känner oss oroliga är det oftast för att vi fixerar vår blick vid det synliga.
Låt oss istället fästa blicken på Jesus. Han är alltid hos oss.

Varje dag är en gåva från Gud. Låt oss ta emot den med tacksamhet.
När vi gör det finner vi Jesus!

Ps 5:12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem.
I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *