Den dyrbara skatten

Människan söker alltid efter det som är dyrbart och viktigt under sitt liv.
Vi sjöng och läste bibelord om den verkliga skatten i livet, Jesus Kristus.

Dessa bibelord lästes under vår livesända sångstund:

Matt 13:44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den
och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper
den åkern.

Matt 13:46 Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt
vad han äger och köper den.

Matt 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matt.6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra
också.

Jes 33:6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap.
Herrens fruktan skall vara Sions skatt.

Jes 45:3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar,
för att du skall inse att jag är Herren, som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.

Kol 2:3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

1 Pet 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten,
och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

1 Pet 2:7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten
som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,

2 Kor 4:7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och
inte komma från oss.

Kol.3:1-2 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus
sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Kol.3:3-4 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram,
han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *