Varje dag – en gåva

Tänk idag på att Jesus är med dig och för dig, alltid. Han lämnar oss aldrig, han vakar ständigt över oss. Jes 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig […]