Idag – en viktig dag

Vår sångsamling blev denna vecka i kapellet i Strömsund. Vi sjöng och läste
bibelord om hur viktig dagen idag är. Ibland tänker vi på gårdagen och fastnar
i det som hänt och ibland tänker vi bara på morgondagen och det som kanske
ska hända då. Men Bibeln talar mycket om att vi ska ta vara på dagen idag!

Dessa bibelord läste vi:

Upp 1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var
och som kommer, den Allsmäktige.

Hebr 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Gal 4:4-5 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna
och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen,
så att vi skulle få söners rätt.

Luk 2:10-11 Men ängeln sade ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er
om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er
i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Luk4:18-19 ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika
glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de
fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet ” ”och predika ett
nådens år från Herren.”

Luk 4:20-21 Sedan rullade han ihop bokrullen räckte den till tjänaren och satte sig.
Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem:
”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”

Luk 5:25-26 Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och
gick hem, under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud,
och de uppfylldes av fruktan och sade: ”Det vi har sett i dag är ofattbart.”

Luk 19:5 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom:
”Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus.”

Luk 19:9 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna familj,
eftersom också han är en Abrahams son.

Joh 4:35-36 Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se,
jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som
skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar
kan glädja sig på samma gång.

Joh 9:4 Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig.
Natten kommer, då ingen kan arbeta.

Hebr 4:7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag,
när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt:
I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan”.

2 Kor 6:2 Han säger ju: ”Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig
på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag”.

Luk 23:42-43 Och han sade: ”Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.”
Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *