Leva med Jesus

Vår sångsamling denna vecka hade som tema ”Leva med Jesus”.
Många människor genom alla tider har fått uppleva detta, nämligen att få leva
sitt liv i gemenskap med Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om det.

Ps 103:1-2
Av David.
Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,

Ps 103:3-4
han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar,
han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

Psaltaren 103:5
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd.

Psaltaren 103:10
Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar.

Psaltaren 103:11
Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:12
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss.

Psaltaren 103:13
Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:15-16
En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar som markens blommor.
Vinden drar fram över dem och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.

Psaltaren 103:17
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Efesierbrevet 2:8-9
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det,
inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Efesierbrevet 2:10
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar,
som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *