Messias – Kungen

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är en styrka att få mötasoch be med och för varandra. Vi sjunger och delar Guds Ord med varandra också. Bibelstudierna de närmaste veckorna kommer att handla om de fyra evangelierna, deras författare, mottagare och huvudämnen. […]