Messias – Kungen

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är en styrka att få mötas
och be med och för varandra. Vi sjunger och delar Guds Ord med varandra också.

Bibelstudierna de närmaste veckorna kommer att handla om de fyra evangelierna,
deras författare, mottagare och huvudämnen.

Matteus evangelium är det första av de fyra evangelierna.

Evangeliet är skrivet av tullindrivaren och aposteln Matteus. Det är tydligt att
detta evangelium är skrivet före templets förstörelse år 70 e.Kr, eftersom det annars
hade påverkat berättelsen, troligen på 60-talet e.Kr. 

Detta evangelium har ett nära samband med Gamla Testamentet (GT) och hur löftena
går i uppfyllelse i Jesus. Denna närhet till GT gör att det står först av evangelierna.
Det är i första hand skrivet för judar och målet är att visa att Jesus var den utlovade Messias 
som skulle komma. Detta kan man se genom att Jesu släkttavla går tillbaka till judarnas 
stamfader Abraham, han kallas ofta för Davids son, GT citeras flitigt och det talas
vid åtskilliga tillfällen om hur detta fullbordats.
Det finns 53 direkta citat och 76 andra hänvisningar till GT i Mattesu evangelium.
Matteus talar mycket om att himmelriket är nära och Jesus beskrivs som kungen.
Ex. Matt.2:1-2, 27:11, 35-37

Nyckelvers: 5:17  Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda

Utmärkande för Matteus evangelium:

Jesus ärden utlovade kungen
Huvudsaklig målgruppjudar
Utmärkande temaJesus är Messias därför att han uppfyller Gamla Testamentets profetior
Författarens stillärarens
Författaren vill betonavad Jesus säger och undervisar, dvs hans ord

9 händelser som bara Matteus berättar:
1:20-24 Josefs syn i drömmen *
2:1-12 Besök av visa män från östern
2:13-15 Flykten till Egypten *
2:16-19 Massakern på pojkar under 2 år *
27:3-10 Judas död *
27:19 Pilatus hustrus dröm
27:52 Döda uppstår i samb. med Jesu död
28:11-15 Vakterna mutas
28:19-20 Betoningen av dopet i missionsbefallningen
* = förutsägelser i G.T.

Liknelser och under som bara Matteus berättar:
13:24-30 Ogräset bland vetet
13:44-46 Den gömda skatten och pärlan
13:47-52 Nätet
18:21-35 Två gäldenärer
20:1-16 Arbetarna i vingården
21:28-32 De två sönerna
22:1-14 Inbjudna till bröllop
25:1-13 De tio jungfruarna
25:14-30 Talenterna
20:29-34 Två blinda män
17:27 Myntet i fiskens mun

Matteus, lärjungen, blev förändrad i två avseenden när han bestämde sig för att följa Jesus.
1) Jesus gav honom ett nytt liv. Han tillhörde inte bara en ny grupp människor
utan han tillhörde Guds Son. Från att ha varit en hatad skatteindrivare var han nu en accepterad person.
2) Jesus gav Matteus en chans att använda sin begåvning på ett nytt område.
Matteus var av naturen en mycket uppmärksam person som la på minnet vad som hände.
Det färdiga resultatet ser vi i det evangelium som bär hans namn.

Gud har en uppgift för var och en av oss och den är inte mindre viktig än Matteus.
Jesus frågar oss idag: ”Kom och bli min efterföljare!” Vad svarar vi?

Källa: Handbok för livet – Nya Testamentet

One thought on “Messias – Kungen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *