I vårt ställe – för vår skull

Hur kan vi någonsin förstå eller tacka för vad Jesus gjorde för oss på korset?
Det var i vårt ställe han dog, för vår skull utstod han de bittra kval.

En gammal sång säger:

“O, tänk det var allt gjort för mig,
o, tänk det var allt gjort för mig
För mig brast hans älskande hjärta
O, tänk det var allt gjort för mig”

Bibelns hela budskap är just detta:
Jesus gjorde det i vårt ställe och för vår skull

Det finns ingen plats varken för eget beröm eller förtvivlan.

“Kristus gjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet
Han avvände vårt elände för båd´ tid och evighet”

Allt är klart, skulden betald, segern gjord uppenbar!
Halleluja! Sjung till Guds ära frälsta mänsklighet!

Rom.5:6-8  Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 
Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den
som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.

2 Kor.5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd,
för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Hebr.2:9 Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt
med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Gal.3:13-14  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse
i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 
Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna
och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Hebr.9:24 Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är
en bild av den verkliga helgedomen.
Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 

Rom.4:24-25 Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda
uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes
för vår rättfärdiggörelses skull.

Rom.8:31-34 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna
annat än också skänka oss allt med honom?
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt
och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

1 Tess.5:9-11 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att
vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva
tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 
Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Hebr.6:19-20 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 
dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt,
en sådan som Melkisedek.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *