Sångarresa till Hoting

Vi har gjort många olika sångarresor och skulle nog har fortsatt med det även i år om inte situationen blev som den blev, pga virus.Mötena från vår sångarresa till Hoting 2018 i maj finns ute på Youtube! Om du vill höra/se mötena kan du klicka på länkarna nedan! […]

Herden

Vilken förmån att få tillhöra den rätte herden. Han som lovat att själv söka upp sina fåroch ta sig an dem. Han, Jesus Kristus, vet hur det kan vara för oss när vi är ”kringspridda” eller vanvårdats av andra ”herdar”. Han har lovat att hjälpa oss! Han bryter […]

Guds rike är kraft

Vid vår bönesamling ikväll i Betel tackar vi Gud för hans nåd emot oss.Varje gång vi träffas är det en förmån att få dela Guds Ord med varandra, sjunga och be tillsammans. Bibelstudiet handlade om Guds kraft uppenbarad, inte i ord och teorier, men i verklighet. Guds rike […]

Vem är han

Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes Döparen,Elia, Jeremia eller någon av de andra profeterna. Då frågade Jesus: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt.16:13-18 Detta svar var uppenbarat av Fadern i […]