Vem är han

Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes Döparen,
Elia, Jeremia eller någon av de andra profeterna. Då frågade Jesus: Men vem säger ni att jag är?
Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt.16:13-18

Detta svar var uppenbarat av Fadern i himlen och på denna bekännelse skulle Jesus bygga
sin församling och inga ondskans makter skulle någonsin kunna segra över den.

Vem är han, Jesus Kristus, för oss idag?
Bibeln säger att vi ska ha vår blick fäst på honom Hebr.12:2
Det är så lätt att vi har vår uppmärksamhet på människor, kyrkor, teorier mm.
Varför sände Fadern den helige Ande? Jo för att förhärliga Sonen och påminna oss
om allt vad Jesus sa och lärde. Anden förhärligar Jesus och hans verk.
Vi får inte låta något eller någon ta vår blick från korset där Jesus gav sitt liv för oss.
Ingen annan grund kan eller får läggas 1 Kor.3:11

Bibeln talar inte om vad vi ska göra utan vad som redan är gjort!

Jesus Kristus är nog för oss! Han försonade oss med Gud och gav oss löfte om evigt liv med Honom.
Låt oss ha blicken på Honom idag och alltid. Han är vår Frälsare och Kung!

Detta beroende av Jesus ger oss också ett segerrikt liv med Honom.

Rom.8:37-39 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 
För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något
som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat
ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Kor.15:57 Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *