Evighetens verklighet

Denna kväll, då vi samlades till bön, påmindes vi om himlens och evighetens verklighet.
Vi hade minnesstund för en god vän och broder som fullgjort sin tjänst och gått för att vara hos
sin Herre och Frälsare. Vi sjöng många hemlandssånger ikväll och delade bibelord med varandra.

Bibelstudiet bestod i Ps.116 som vi läste och delade tankar kring.

1 Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd.
2 Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom.


Vi får känna tacksamhet till Herren i hela vårt liv. Han ser oss och vet vad vi behöver.


3 Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig, jag kom i nöd och
bedrövelse.
4 Men jag åkallade Herrens namn: ”O, Herre, rädda min själ!


Alla drabbas vi under livets gång av både nöd, ångest och bedrövelse.
Då är det bra att veta vem vi ska gå till med vår bön om hjälp.


5 Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.
6 Herren bevarar enkla människor, jag var i elände och han frälste mig.


Vi har alltid tillgång till Guds nåd, rättfärdighet och barmhärtighet genom Jesus Kristus.
Herren frälser och bevarar oss när vi vänder oss i ödmjukhet till Honom.


7 Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig.
8 Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall.
9 Jag skall vandra inför Herren i de levandes land.


Tänk att få ha ro i själen och veta att Gud alltid är god, även om vi inte ser det alltid.
Vilken frälsning/räddning med löfte om evigt liv!
Gud torkar våra tårar, lyfter oss upp så att vi kan vandra inför honom.


10 Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt,
11 jag som sade i min ångest: ”Alla människor är lögnare.”


Vi får tala i tro, av tro, om än andra tvivlar och ifrågasätter Guds Ord. Ps.118:8


12 Hur skall jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig?
13 Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn.
14 Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk.


Vår tacksamhet för frälsningen och Guds trofasthet emot oss visar sig i vårt jubel
och vår trohet. Ps.22:26


15 Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död.
16 O, Herre, jag är ju din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son,
du har lossat mina band.


Gud som ville vårt liv och redan innan vi var formade kände oss vid namn tar emot oss
när vi går över gränsen. ”Han ska stå vi himlaporten, han ska säga: Välkommen min vän”


17Åt dig vill jag offra lovets offer, Herrens namn vill jag åkalla.
18 Jag vill infria mina löfte till Herren inför hela hans folk,
19 i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!


Låt oss ge lovets offer och tillbe/åkalla Herrens namn!
Vi får leva i centrum av Guds vilja och härlighet och till slut stå i den jublande skaran
i det himmelska Jerusalem. Upp.21:1-6

2 thoughts on “Evighetens verklighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *