Att se den Osynlige

Ett litet, för ögat osynligt, virus har de senaste månaderna lamslagit nästan en hel värld. Det har orsakat lidande och död för oräkneliga och de ekonomiska konsekvenserna har vi inte kunnat ana ännu. Det kommer i sin tur att leda till ytterligare lidanden för många. Många känner oro […]