Att se den Osynlige

Ett litet, för ögat osynligt, virus har de senaste månaderna lamslagit nästan en hel värld.
Det har orsakat lidande och död för oräkneliga och de ekonomiska konsekvenserna
har vi inte kunnat ana ännu. Det kommer i sin tur att leda till ytterligare lidanden för många.
Många känner oro och ångest för det som skett och sker och har ingen hjälp i sikte heller.

Bibeln talar om förmågan att kunna se den Osynlige och därigenom härda ut.
Vad som än möter oss har Gud gett oss ett evigt hopp och löftet om
att Jesus ska vara med oss alla sorters dagar, om vi vill tro och lita på honom.

Hebr.11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede.
Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

Hebr.12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och
fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod
korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra
sidan om Guds tron.

2 Kor.4:18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga.
Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor.5:7  Ty vi lever här i tro, utan att se. 

Hebr.11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet
om det man inte ser.

Rom.8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt
är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser?

Joh.20:29 Jesus sade till honom: ”Därför att du har sett mig, tror du.
Saliga är de som tror, fastän de inte ser.”

Joh.15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern,
sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Joh.16:14  Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och
förkunna för er.

1 Petr.1:8  Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte
ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig,
himmelsk glädje, 

1 Kor.13:12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot
ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt,
liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

1 Joh.3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte
uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika
honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *