Väldoft eller dödslukt

Vad kännetecknar en attraktiv tro? Enligt Bibeln är det väldoft.
I många sammanhang berättas i Bibeln om den doft som sprider sig och skapar längtan
men också frågor.
Det finns tyvärr ibland en unken doft, ja till och med en doft av död och förgängelse
i den kristna gemenskapen. Då vill och kan Jesus komma med nytt liv och Kristus-doft!

Några bibelord som kan ge oss vägledning:

2 Kor.2:14-16 Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss
överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem
som blir frälsta och bland dem som blir förtappade,  för de senare en doft av död till död,
för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta?

Joh.11:39 Jesus sade: ”Tag bort stenen!” Den dödes syster Marta sade till honom:
”Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.” 

Joh.12:9-11  En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara
för Jesu skull utan också för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.  
Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus, ty för hans skull lämnade många judar dem
och trodde på Jesus.

Joh.12:3 Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter
och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.

Hes.20:41 Som en ljuvlig doft skall jag ta emot er, när jag för er ut från folken
och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag skall bevisa mig helig
bland er inför hednafolkens ögon. 

Höga Visan 4:16 Vakna upp, du nordanvind,kom, du sunnanvind. Blås genom min lustgård,
låt dess väldoft strömma ut. Låt min vän komma till sin lustgård och äta dess utsökta frukter.

Höga Visan 2:10-13 Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade,du min sköna, och kom.
Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna visar sig på marken,
sångens tid har kommit,och turturduvans röst hörs åter i vårt land. Fikonträdets gröna frukter skiftar färg,
vinstockarna står redan i blom, de sprider sin doft.
Stå upp, min vän, min sköna,och kom!

Ef.5:2  Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss
som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Kol.1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har
i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *