En säker grund för din framtid

Jes.33:6 Han skall vara din framtids säkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan skall vara Sions skatt. – Vilken möjlighet att säkra sin framtid och även få leva ett rikt liv redan här! Hebr.11:8-10 I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett landsom han […]