En säker grund för din framtid

Jes.33:6 Han skall vara din framtids säkra grund
rik på frälsning, vishet och kunskap. 
Herrens fruktan skall vara Sions skatt. 

– Vilken möjlighet att säkra sin framtid och även få leva ett rikt liv redan här!

Hebr.11:8-10 I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land
som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.
I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land.
Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte, 
för han väntade på staden med de fasta
grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.

– Abraham valde att lyda och gå i tro på Guds Ord och löften.
Därför ”byggde han inte fast sig” i denna värld, utan såg fram emot staden med de fasta grundvalarna.

Luk.6:46-49 Varför kallar ni mig ’Herre, Herre’, när ni inte gör vad jag säger?
Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem vem han är lik, det skall jag visa er.
Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan.
När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt.
Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund.
Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.

– Det finns ett förhållande mellan att bygga på den säkra grunden och att kunna stå fast när ”floden” kommer!

1 Kor.3:11 Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. 
– Allt annat än tron på Jesus och försoningen på Golgata kors kommer att visa sig vara meningslöst ur evighetens perspektiv.

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor
fått genom vilket vi blir frälsta

– Vi kan inte lita på andra namn, organisationer eller rörelser för vår frälsning.

1 Kor.2:5 Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
– I Bibeln visar sig Guds kraft i Jesus Kristus, han som är Ordet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *