Samling efter påsk

Efter en ovanlig påskhelg med endast gudstjänster via TV och webben
möttes vi i kväll till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors.
Vi är inte många och håller lite distans även inom samlingsrummet.
Glädjen och tacksamheten är dock inte att ta miste på över påskens budskap
om försoning och evigt liv.

Bibelstudiet handlade om Jesus olika namn i Uppenbarelseboken

1:8 A o O, början o slutet Joh.1:1, Hebr.12:2, Upp.21:6, 22:13
Alfa och Omega, den första och sista bokstaven i det klassiska grekiska alfabetet,
det vill säga alltings början och fullbordan. 

1:8 Gud, Herren Joh.14:9-11, Kol.1:16
skapelsens och historiens Herre

1:8 Den Allsmäktige Matt.28:18-20

1:13 Människosonen Daniel 7:13,14, Markus 2:10, Markus 10:45
Det är främst Jesus som använde titeln Människoson om sig själv
när Han beskrev sitt liv på jorden, sitt lidande, uppståndelsen
och tillbaka-kommandet.

1:17 Den förste o den siste Jes.44:6

1:18 Den levande Luk.24:5-8

2:18 Guds Son Matt.3:17

3:14 Det trofasta o sanna vittnet Joh.14:6, 18:37

4:11 Skaparen Hebr.1:8-12, Kol.1:16
Jesu ord var skapande

5:5 Lejonet av Juda 1 Mos.49:9-10
talar om makt och styrka

5:5 Kung Davids arvinge Jes.11:1

5:6 Lammet Joh.1:29, 1 Petr.1:19

7:17 Herden Joh.10:11-14, Ps.23
överherden för församlingen

12:10 Kristus-den Smorde Apg.10:38
I Gamla Testamentet smordes kungar, präster och profeter
(ex. Elisa) för sin tjänst och den Helige Ande kom då över dem.

19:11 Trovärdig o Sann 2 Tim.2:13

19:13 Guds Ord Joh.1:1, 14, 1 Mos.1:3
ett skarpt svärd

19:16 Kungars Kung 1 Tim.6:13-16
Jesus skall regera från sin härlighetstron i Jerusalem, som blivit världens huvudstad. 

19:16 Herrars Herre Fil.2:5-11

22:16 Morgonstjärnan 2 Petr.1:19, 4 Mos.24:17  
räddningens ljus Jes.9:2

One thought on “Samling efter påsk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *