Sång, Bibel och bön

Vi samlades ikväll för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.Det kändes bra att än en gång påminna sig om vad Jesus har gjort för oss då han dog på Golgata och uppstod på tredje dagen igen.Vi sjöng många sånger just om Jesu seger på korsetoch vad det […]