Sång, Bibel och bön

Vi samlades ikväll för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.
Det kändes bra att än en gång påminna sig om vad Jesus har gjort för oss
då han dog på Golgata och uppstod på tredje dagen igen.
Vi sjöng många sånger just om Jesu seger på korset
och vad det betyder för oss och alla människor som vill tro
och ta emot förlåtelse och frälsning från Gud.

Vi fortsatte bibelstudieserien om Israels uttåg från Egypten och vad det
symboliserar för oss idag.

Sinai förbund: 2 Mos.19:1-11 Mose går upp på Sinai berg (2 ggr)
för att ta emot Guds regler och budord – avtalet mellan Gud och Israels folk,
löfte om välsignelse och beskydd men även förbannelse och förvisning.
Hebr.12:18-29 Israels barn skulle sluta förbund med Gud och bli hans avskilda folk,
ett rike av präster.Vi har kommit till Sions berg och vi är också kallade av Gud till att
vara ett heligt folk genom vad Jesus har gjort för oss på korset. 1 Petr.2:9

v.10 folket fick rena sig och tvätta sina kläder inför mötet med Gud
Hebr.1:3 Jesus har renat oss
Hebr.10:22 ett renat hjärta och kropp (dopet)

Tre viktiga högtider:
1. Påsken Pesach firas till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten genom lammets blod
2. Pingsten Shavuot en helg som firas till minnet av den dagen då Israels folk fick de tio budorden 
av Gud vid berget Sinai. Shavuot är grunden till kristendomens pingst.
3. Lövhyddohögtiden – Sukkot firas till minne av Israels barns vandring genom öknen

Tabernaklet: 2 Mos.25:8-9 Guds uppenbarelseplats och folkets offerplats Hebr.9:1-10
Hebr.9:11-15 För oss behövs inga offer – Jesus är vårt offer en gång för alla, i alla tider giltigt!
Den Helige Ande uppenbarar Kristus för oss i vårt inre, i Bibeln, i bönen och i gudstjänsten

Avfall/guldkalven: 2 Mos.32:1 f När Mose dröjde på berget började folket förlora tron på
Guds omsorg och ledning, hans löften om löfteslandet och gjorde sig en egen gud…
3000 dog till följd av detta (på pingstdagen blev 3000 frälsta! Apg.2:41)

2 Mos.33:1-23 Uppenbarelsetältet, Moses ber om att få se Guds härlighet
2 Mos.34:1-28 Mose får än en gång ta emot stentavlorna, (de förra hade han krossat)

2 Mos.34:29-35 Moses strålade av Guds härlighet, dock försvinnande
Dödens ämbete inristat på stenar med försvinnande härlighet
2 Kor.3:3-18 det nya förbundets härlighet ökar istället för att minska
Andens härlighet består
Joh.1:16-17 Mose kom med lagen, nåden och sanningen kom med Jesus
Rom.8:1-4 “Det gjorde Gud”

One thought on “Sång, Bibel och bön

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *