Kom fram – gå fram

De första människorna levde i trygg gemenskap med Gud men en eftermiddag
när de som vanligt fick besök av sin Skapare valde de att gömma sig för honom. Varför?
Något hade kommit emellan dem….

1 Mos.3:8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och
hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 
Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 
Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken.
Därför gömde jag mig.”

Synden hade kommit in i människan och därför bröts gemenskapen med Gud och härligheten försvann.

Jes.59:2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra,
era synder döljer hans ansikte för er,så att han inte hör er.

Genom Jesus och försoningen på korset får vi komma fram och träda fram inför Gud igen.

Jes.1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.
Om era synder än är blodröda,skall de bli snövita,om de än är röda som scharlakan,
skall de bli vita som ull.

Apg.2:38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,
så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. 
Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Hebr.4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebr.7:19 Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit,
och genom det träder vi fram inför Gud.

Hebr.10:19-23 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 
på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.
 Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet,
med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.
 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.

Ef.2:18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 

Ef.3:12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud.

När vi nu kommer till Gud genom Jesus så vet vi att vi en gång ska få stå inför Herren i härlighet.
Då är gemenskapen fullt ut upprättad och ingen sorg, inget lidande och ingen död finns mer.

Upp.21:3-5 Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna,
och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 
Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg
och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”Han som satt på tronen sade:
”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Tills dess får vi gå ut med detta glada budskap till alla vi möter.
Alla är inbjudna till gemenskapen igen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *