Herden

Vilken förmån att få tillhöra den rätte herden. Han som lovat att själv söka upp sina får
och ta sig an dem. Han, Jesus Kristus, vet hur det kan vara för oss när vi är ”kringspridda”
eller vanvårdats av andra ”herdar”. Han har lovat att hjälpa oss!

Han bryter sönder oket, räddar oss och ger oss frid.
Han ger oss trygghet, vila, föda och vatten.
Han beskyddar oss och gör oss till välsignelse för andra. Läs Hes.34:11-30!

Låt den gode Herden bli och vara din herde, idag och alla dagar!
Han väntar på dig och längtar efter dig nu!

Ps.23:1-6
Herren är min herde, mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Joh.10:1-16
Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in
på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 

Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren,
och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn
och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom,
därför att de känner igen hans röst. 

Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” 
Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. 

Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er:
Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 
Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 

Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma.
Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. 

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig,  
liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 

Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda,
och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. 

1 Petr.2:25
Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Hebr.13:20-21
Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus,
upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss
det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

1 Petr.5:4
När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.


One thought on “Herden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *