Jesus – Guds tjänare

Vi samlas ikväll, ovanligt många, för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.
Det är tryggt att få lägga sina egna och våra böneämnens liv i Herrens händer. 5 Mos.33:27
Efter fika och en lång sångstund delade vi olika bibelord med varandra och sedan fortsatte vi
med vår bibelstudieserie om de fyra evangelierna.

De fyra evangelierna är skrivna för lite olika målgrupper, vid olika tidpunkter 
och av olika personer. Vi får tänka oss att Gud vill att de ska vara olika för att komplettera
varandra och ge oss en större bild.

Markus evangelium är det som skrevs först av de fyra evangelierna.
Han var inte en av apostlarna men var medhjälpare till Barnabas, Paulus och Petrus.
Apg.12:12, 12:25, 13:13, 2 Tim.4:11, 1 Petr.5:13

Underlaget till Markus evangelium kommer till största delen från Petrus.
Allt utom 31 verser finns med i de andra evangelierna.

Texter som bara återfinns hos Markus:
4:26-29 Bilden om säden som växer
7:31-37 Jesus botar en döv man med talsvårigheter
8:22-26 En blind man börjar se igen

Markus återger fler under än de andra evangelieförfattarna och vill uppmuntra
romerska kristna. Markus betonar handlingen mer än läran.
Markus skriver enkelt och rakt på sak i den ordning händelserna inträffade.

Nyckelvers: 10:45 ”Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad
utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Nyckelord i Markus evangelium
Följa ( i Jesus spår) 1:17, 8:34, 10:21
Lyssna 4:3, 7:14, 9:7
Förstå 4:24, 4:33, 7:18
Omedelbart (ögonblickligen) 1:20, 1:42, 7:35
Guds nya värld (hans regering) 1:15, 4:30-32, 9:47

Utmärkande för Markus evangelium:

Jesus ärGuds tjänare
Huvudsaklig målgruppickejudar, romare
Utmärkande temaJesus bekräftar sina ord i handling
Författarens stilberättarens
Författaren vill betonaJesu under och handlingar

Han la stor vikt vid att Jesus sa till lärjungarna att Människosonen måste lida och förkastas
och att de måste vara beredda att gå samma väg.

Markusevangeliet betonar både Kristus makt och hans tjänargärning.
Jesus som har all makt i himlen och på jorden valde att tjäna andra.
Att följa Jesus innebär att vi tar emot samma kraft för att tjäna,
som Kristus tjänade ska vi också tjäna.

Källa: Handbok för livet – Nya Testamentet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *