Sänd din eld

Pingsthelgen är här och med den många tankar och böner omkring den Helige Ande.
Aldrig förr har väl behovet varit så stort av Hjälparen den Helige Ande.
I en tid av sekularisering, andlig förvirring och apati behöver vi hjälp att få vara Jesu vittnen.

Jesus själv talade om både behovet av och löftet om Hjälparen som Fadern skulle sända.

Joh.14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 
sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte.
Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 


Joh.14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.


Joh.15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande,
som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.


Joh.16:13-14 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna
för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta
och förkunna för er.

Idag ber vi att löftet om den Helige Ande ska få möta behovet i svensk kristenhet.

Joel.2:28-29 Och det skall ske därefteratt jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner
och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.
Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.

Apg.1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apg.2:1-4 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt
från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt.
Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 
Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk,
allteftersom Anden ingav dem att tala.

Apg.4:29-31 ”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 
genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom
din helige tjänare Jesu namn.” 
När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla
av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *