Växlingens tid

Nu när hösten närmar sig och naturen växlar från gröna toner till mera roströda
så passar vi på att sjunga och läsa om hur Guds trofasthet består trots att vi lever
i växlingens tid. Veckans sångstund är även ämnad att visas på äldreboenden i vår
kommun.

Psaltaren 102:28
Men du är densamme och dina år har inget slut.

Hebr 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Psalm 100:5
Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen
och hans trofasthet från släkte till släkte.

Jesaja 46:4
Ända till eder ålderdom är jag densamme,
och intill dess I varden grå, skall jag bära eder;
så har jag hittills gjort, och jag skall också
framgent hålla eder uppe, jag skall bära och rädda eder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *